bodysculpting

In 2018 starten we met de meest innovatieve techniek voor vetvermindering onder de kin en op het lichaam zonder chirurgie. Deze techniek is gebaseerd op de uniforme opwarming van vetcellen dmv. unipolaire radiofrequentie. Ze werkt veilig en zonder hersteltijd. 
Een effect kan verwacht worden al 6 tot 8 weken na een eerste behandeling. Afhankelijk van het gewenste resultaat kan er meer dan 1 behandeling nodig zijn. 
Met een BMI lager dan 30 bent u een ideale kandidaat.
Door het gelijkmatige effect en de verstrakking van de overliggende huid kan een tru 3D verbetering bekomen worden