Hoge Gezondheidsraad pleit voor de afschaffing van zonnebanken

"Op basis van de solide bewijzen dat UV-straling, met in begrip van de UV-straling van zonnebanken,  huidkanker en  andere  huid-  en  oogziekten  veroorzaakt,  en  rekening houdend met het feit dat

  • er voor het  opwekken  van  huidkanker  geen  drempelniveau bestaat  voor  UV-straling en dus ook geen veilige blootstellingsgrens;
  • de risico's van blootstelling aan UV-straling zwaarder wegen dan de voordelen, zoals de aanmaak van vitamine D;
  • een minimale blootstelling aan natuurlijke UV-straling doorgaans voldoende is om de nodige hoeveelheden vitamine D aan te maken;
  • het gebruik van zonnebanken  geen  goede  oplossing  is  om een  vitamine  D-tekort te verhelpen;
  • zonnebanken permanent beschikbaar  zijn,  wat  ertoe  aanzet om deze herhaaldelijk en overmatig te gebruiken. 
    De blootstelling  aan  natuurlijke UV-straling kan aan de hand van beschermende   maatregelen   worden   beperkt,  maar niet volledig  worden uitgesloten.

adviseert de HGR om zonnebanken en alle kunstmatige bronnen van UV-straling die beschikbaar zijn voor het publiek te verbieden, met als doel het risico op huidkanker te verminderen."

meer nieuws